MONTOYA

Liik: Oder
Keskvalmiv kõrge saagipotentsiaaliga kaherealine oder, mille kasvuaeg katsetes keskmiselt ca.93 päeva. Kasvukõrgus keskmiselt 72 cm, keskmise lamandumiskindlusega. Mahukaal katsetes keskmiselt 675 g/l ja kõrge 1000 tera mass. Jahukastekindel, vastuvõtlik võrklaiksusele ja kõrreliste pruunlaiksusele.

BENTE  

Keskvalmiv kaherealine ÕLLEODER. Uusi kõrgeid saagiandmeid näidanud sort Euroopas

Hea haiguskindlusega ja hea seisukindlusega. Alfa- ja Beetamülaasi kõrge tase.

2015 a. Poola ametlikes sordivõrdluskatsetes andis oder BENTE saagikuse tulemuseks 109% võrreldes standardiga.

2016 a. oli keskmine saagikus võrreldes standardiga 104 %. Kahe aasta keskmine saak oli 8,0 t/ha

2017 a.Eestis Viljandi, Võru , Kuusiku ja Jõgeva katsekeskuste keskmine saak oli 8,7 t/ha, kõrgeim saak oli Võrus 11,2 t/ ha

 

MOONI

Liik: Suvinisu
Kasvuaeg:Varajane
Sordileht:2007
Sordi tunnused: Kõrs keskmise pikkusega või pisut üle keskmise. Pea kuju koonusjas, lipuleht tugevalt kooldunud.
Majanduslikud omadused:Saagikas. Kõrge proteiini- ja kleepevalgu sisaldus. Keskmine kleepevalgu kvaliteet. 1000 tera mass kõrge. Mahumass keskmine. Seisukindlus hea. Kõrge ja stabiilne langemisarv.
Haiguskindlus: Helelaiksuskindlus hea, jahukastele vastuvõtlik
Soovitus kasvatamiseks: Kvaliteetse saagi saamiseks tasakaalustatud väetamine ning jahukaste vastu fungitsiididega pritsimine.

STARTER

Varajane kollane hernes. Sordil on suhteliselt madal 1000 tera mass (267-277 g), hea lamandumiskindlus. Sort annab hea saagi ka põuase suvega.

Puide Talu OÜ  partiide keskmine : Idanevus 88-91%, 1000 seemne mass: 270 g.

KARITA

Liik: Hernes
Värv: Roheline

Saagikus : keskmine,  suureteraline, hea proteiinisisaldusega, madalakasvuline, väga hea seisukindlusega sort

PROXIMO

Liik: Suviraps
Kasvuaeg: varajane

Vilelusvõistlus 2016 a Suvirapsidest kõige saagikam ja esikoht suvirapsi arvestuses.

ADA

Liik: Talinisu
Aretaja: Leedu Põllumajanduse Instituut
Kasvuaeg: Keskvarane
Sordileht: 2005
Sordi tunnused: Punase tera ja valge peaga. Kõrs keskmise pikkusega
Majanduslikud omadused: Saagikas. Keskmine kuni suur proteiini ja kleepevalgu sisaldus. Suur mahumass. Head küpsetusomadused, väga hea taigna stabiilsus. Keskmine langemisarv
Haiguskindlus: Suhteliselt jahukastekindel, helelaiksusele keskmiselt vastuvõtlik
Soovitus kasvatamiseks: Lämmastikväetis anda kahes osas: vegetatsiooniperioodi alguses ja võrsumisfaasi lõpus. Suuremate lämmastikväetise normide korral kasutada kõrretugevdajat

 

SORBAS

Liik: suvinisu

Kasvuajalt keskvalmiv, katsetes ca 114 päeva. Keskmisest kõrgema saagipotentsiaaliga ja kõrge toidunisu kvaliteediga. Proteiini sisaldus keskmine kuni kõrge, mahukaal ja langemisarv kõrge. Kõrrepikkuselt kõrgem,  katsetes keskmiselt ca 97 cm, kuid seisukindluselt hea. Vastuvõtlikum hele- ja pruunlaiksusele. Idanevus: 97%, 1000 seemne mass 30,7 g. Puhis Celest Trio

BOHEMIA

KEVILI esinduses olev UUS  talinisu sort!  Keskvalmiv, kõrge saagipotentsiaali ja kvaliteediga toidunisu sort, millel on suur 1000 seemne mass ja mahukaal. Kasvukõrguselt pigem kõrgem ja vajab kasvureguleerimist. Reageerib kasvuregulaatoritele hästi. Vähevastuvõtlik jahukastele, hea helelaiksuse ja DTR- i kindlusega. Sobib varajane kuni hilisem külviaeg.

Saagikus  2017 a. Eesti katses Põlvamaal  8,34 t/ha

Puide Talu OÜ Bohemia seemnepõldude keskmine saagikus 2019 a.  8,0 t /ha