SORBAS

  • Kasvuajalt keskvalmiv, katsetes ca 114 päeva
  • Keskmisest kõrgema saagipotentsiaaliga ja kõrge toidunisu kvaliteediga
  • Proteiini sisaldus keskmine kuni kõrge, mahukaal ja langemisarv kõrge
  • Kõrrepikkuselt kõrgem,  katsetes keskmiselt ca 97 cm, kuid seisukindluselt hea
  • Vastuvõtlikum hele- ja pruunlaiksusele
  • Idanevus: 97%, 1000 seemne mass 30,7 g
  • Puhis Celest Trio

Hind: Tulekul