BOHEMIA

  • Keskvalmiv
  • Kõrge saagipotentsiaali ja kvaliteediga toidunisu
  • Kasvukõrguselt kõrgem, vajab kasvureguleerimist
  • Reageerib kasvuregulaatoritele hästi
  • Vähevastuvõtlik jahukastele, hea helelaiksuse ja DTR- i kindlusega
  • Sobib varajane kuni hilisem külviaeg
  • Puide Talu OÜ Bohemia seemnepõldude keskmine saagikus 2019 a.  8,0 t /ha

Hind: Tulekul